Kees Dekker, Financieel Adviesbureau, Hypotheken en Verzekeringen

Privacy Verklaring AVG


Financiëel Adviesbureau Dekker geeft veel om uw privacy vandaar deze Privacy verklaring. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Financiëel Adviesbureau Dekker kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Financiëel Adviesbureau Dekker, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Financiëel Adviesbureau Dekker verstrekt. Financiëel Adviesbureau Dekker kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres.

WAAROM Financiëel Adviesbureau Dekker GEGEVENS NODIG HEEFT

Financiëel Adviesbureau Dekker verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Financiëel Adviesbureau Dekker uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Financiëel Adviesbureau Dekker GEGEVENS BEWAART

Financiëel Adviesbureau Dekker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Financiëel Adviesbureau Dekker verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Financiëel Adviesbureau Dekker worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Financiëel Adviesbureau Dekker gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Financiëel Adviesbureau Dekker maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Financiëel Adviesbureau Dekker bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Financiëel Adviesbureau Dekker te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Financiëel Adviesbureau Dekker heeft hier geen invloed op.
Financiëel Adviesbureau Dekker heeft Google geen toestemming gegeven om via Financiëel Adviesbureau Dekker verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kees-dekker.nl. Financiëel Adviesbureau Dekker zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Financiëel Adviesbureau Dekker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Financiëel Adviesbureau Dekker maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Financiëel Adviesbureau Dekker verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Financiëel Adviesbureau Dekker op via info@kees-dekker.nl. www.kees-dekker.nl is een website van Financiëel Adviesbureau Dekker. Financiëel Adviesbureau Dekker is als volgt te bereiken:
Postadres: Colinslandsedijk 34, 3234 KB TINTE
Vestigingsadres: Colinslandsedijk 34, 3234 KB TINTE
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24342484
Telefoon: 0181 417867
E-mailadres: info@kees-dekker.nl